Strony umowy, rozkładając na raty płatność lub prolongując spłatę, przesuwają początek terminu przedawnienia
Pułka & Partnerzy
14 marca 2021

Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu. 

Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.09.2020 r. (III CZP 88/19), w której odpowiedział na pytanie: Czy w ramach swobody kontraktowej umów (art. 3531 k.c.) dopuszczalna jest zmiana przez strony w drodze porozumienia terminu wymagalności roszczenia, po tym jak roszczenie stało się już wymagalne? Inaczej mówiąc, czy odroczenie pierwotnie określonego terminu spełnienia świadczenia, dokonane przez strony już po jego upływie, wpływa na bieg przedawnienia roszczenia o spełnienie świadczenia?

Ponieważ do tej pory nie było jednolitego poglądu co do tej kwestii, Sąd Najwyższy zdecydował się, celem uporządkowania orzecznictwa, na podjęcie uchwały.

Swój pogląd Sąd Najwyższy uzasadnił, wskazując między innymi to, że odroczenie pierwotnie uzgodnionego terminu spełnienia świadczenia po tym, jak termin już upłynął, sprawia, iż do czasu nadejścia nowego terminu wymagalności wierzyciel nie może żądać spełnienia świadczenia, a dłużnik nie ma obowiązku go spełnić i tym samym nie można mówić o jego opóźnieniu czy zwłoce. W rezultacie wierzyciel nie może też skutecznie dochodzić spełnienia świadczenia przed sądem.

W konsekwencji, Sąd Najwyższy uznał, że odroczenie uzgodnionego terminu płatności nie tylko niweluje stan wymagalności roszczenia i przerywa (niweluje) rozpoczęty bieg przedawnienia, ale powoduje, iż ów bieg może rozpocząć się dopiero z upływem nowego terminu wymagalności roszczenia.

Inne z tej kategorii

Czy banki faktycznie mogą żądać waloryzacji?

Czy banki faktycznie mogą żądać waloryzacji?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21TSUE wydał w dniu 15 czerwca 2023 roku ważny, a co najważniejsze – korzystny dla frankowiczów wyrok. Jego treść jest wszystkim znana i szeroko komentowana. Poniżej chcemy odnieść się do już medialnie...

Potwierdzanie sald w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych

Potwierdzanie sald w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych

Firmy często zapominają, że potwierdzanie sald to coś więcej niż tylko sprawdzanie kwot. W szczególności problemy mogą pojawić się w przypadku wierzytelności spornych lub wątpliwych.Co zawiera potwierdzenie salda Ustawa o rachunkowości wymaga, co do zasady,...

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close