Pułka & Partnerzy

Optymalne rozwiązania prawne dla firm

Doświadczenie

Zajmujemy się zarówno kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, jak i rozbudowanymi projektami, takimi jak fuzje, przejęcia oraz inwestycje. W zakresie znaczących zadań i projektów, przy realizacji których doradzaliśmy, na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przy:

  • obsłudze prawnej i podatkowej inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
  • przeprowadzaniu due diligence dla inwestorów polskich i zagranicznych;
  • obsłudze transakcji nabycia udziałów, nieruchomości oraz zorganizowanej części przedsiębiorstw, realizowanych przez inwestorów polskich i zagranicznych;
  • obsłudze fuzji realizowanych przez inwestorów z różnych sektorów;
  • zakładaniu i przekształcaniu kilkudziesięciu spółek prawa handlowego, a także oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych z różnych sektorów;
  • obsłudze Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w spółkach akcyjnych w procesach inwestycyjnych oraz bieżącej działalności spółek;
  • strategicznym doradztwie prawno-podatkowym świadczonym na rzecz wiodących w Polsce producentów z branży ceramiki budowlanej oraz materiałów wybuchowych, jak również producenta wiązek elektrycznych;
  • reprezentowaniu przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Misja

Dbamy o to, aby w naszym zespole pracowały osoby o wysokich kwalifikacjach, specjalizujące się w różnych dziedzinach prawa.

Kierujemy się najwyższymi międzynarodowymi standardami w zakresie jakości świadczonych usług i sposobu wykonywania doradztwa prawnego, a także etyki zawodowej.

Profesjonalizm Kancelarii doceniają nasi Klienci, o czym świadczy fakt, że z wieloma Klientami współpracujemy od lat. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie obsługiwanym przez nas Klientom bezpieczeństwa w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze doradztwo opieramy na poszukiwaniu i wskazywaniu najkorzystniejszych rozwiązań oraz minimalizacji mogących się pojawić zagrożeń i problemów. Wykorzystujemy w tym celu naszą wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem.

Chcemy wyróżniać się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, ale także bardzo dobrym zrozumieniem istoty zarówno działalności biznesowej, jak i potrzeb naszych Klientów, także tych, które jeszcze nie są, a powinny być przez nich dostrzegane. Celem naszej współpracy z Klientami jest optymalizacja prawna aspektów prowadzonej przez nich działalności, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Mamy świadomość, jak ważne jest dla każdego Klienta zapewnienie mu bezpieczeństwa prawnego oraz możliwości korzystania z rozwiązań prawnych dostosowanych do przyjętych w przedsiębiorstwie strategii.

Dlatego naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie Klientom optymalnych rozwiązań prawnych, podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Klienci

Klientami Kancelarii są polskie i zagraniczne firmy prowadzące działalność w wielu branżach, w tym, między innymi, w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektrycznym, rynku wydawniczym, w usługach. Świadczymy również usługi doradcze dla spółek zajmujących się najnowszymi technologiami.

Członkostwo

Nasza Kancelaria jest członkiem DPJV (Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników). Członkostwo w DPJV stwarza nam możliwość wymiany z prawnikami niemieckimi doświadczeń i wiedzy oraz współpracy w projektach realizowanych dla naszych Klientów.

 

Zapraszamy do kontaktu

E-mail

wroclaw@explico.com.pl

Telefon

(+48) 71 344 34 30
(+48) 71 344 34 35

Adres

Rynek 60
50-116 Wrocław

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close