Warunki korzystania

 1. Niniejsze Warunki Korzystania z witryny https://www.explico.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”) są skierowane do Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”).
 2. Podmiotem udostępniającym Stronę Internetową jest: Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska (Rynek 60, 50-116 Wrocław).
 3. Klikając „akceptuję” lub w inny sposób uzyskując dostęp do jakichkolwiek treści zamieszczonych na Stronie Internetowej lub korzystając z jej jakichkolwiek usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się, zrozumiał i będzie działał zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Klikając „akceptuję” lub w inny sposób uzyskując dostęp do zawartości strony, Użytkownik oświadcza również, że ma prawo do akceptacji tych Warunków w imieniu własnym jak również każdej strony, którą reprezentuje w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.
 4. Przebywanie na Stronie Internetowej i korzystanie z jej zawartości oznacza akceptację Warunków Korzystania. Użytkownicy, którzy nie akceptują Warunków Korzystania, nie mają prawa korzystać z Witryny i powinni ją natychmiast opuścić.
 5. Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska ma prawo wykorzystywania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Cookies, która stanowi integralną część niniejszych Warunków Korzystania. Tym samym każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość wykorzystywania przez Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska, zgodnie z wyżej powołaną Polityką Cookies, danych osobowych przekazanych przez niego w trakcie korzystania ze Strony Internetowej.
 6. Dane osobowe zawarte w formularzach, jak również inne dane osobowe Użytkownika zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej, Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania ofertowego lub prośby o nawiązanie kontaktu w celu otrzymania oferty lub innej analogicznej informacji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyraził jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe kancelarii Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska, Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska zapewnia niczym nieograniczony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 8. Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska nie przekazuje pod żadnym tytułem prawnym zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też ma to oparcie w obowiązujących przepisach, które wymagają przekazania takich danych.
 9. Strona Internetowa zawiera jedynie informacje o charakterze ogólnym. W żadnym przypadku Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska nie świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej jakichkolwiek usług, w tym usług wskazanych w przedmiocie działalności Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska. W celu skorzystania z usług Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska niezbędny jest kontakt Użytkownika z Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska.
 10. Strona Internetowa w udostępnionej formie nie zawiera żadnych porad, a jedynie informacje ogólne. Każdy Użytkownik korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z tego korzystania. Powyższe zastrzeżenia obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie i obejmują zarówno odpowiedzialność kontraktową, ustawową, deliktową, jak również inne rodzaje odpowiedzialności.
 11. Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska nie gwarantuje w żaden sposób i w żadnym zakresie, że Strona Internetowa jest bezpieczna, oraz że jest pozbawiona jakichkolwiek nieprawidłowości, zarówno w zakresie jej treści, jak i jej cech technicznych. Każdy Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko i w takim też zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z jakiejkolwiek nieprawidłowości.
 12. Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska jest właścicielem witryny www.explico.com.pl, a wszystkie materiały zawarte na Stronie Internetowej są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close