Czym się zajmujemy

Główne obszary naszej działalności

W czym możemy pomóc

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Doradzamy, jak optymalnie konstruować wszystkie dokumenty korporacyjne, minimalizować ryzyka związane z tworzeniem grup kapitałowych oraz jak w najkrótszy, ale zrazem najbardziej efektywny sposób, osiągać wyznaczone cele. Doradzamy również, jak optymalnie dokonać sprzedaży udziałów (akcji) spółek.

Transakcje dotyczące obrotu nieruchomościami

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na wsparcie naszych Klientów w całym procesie nabycia nieruchomości. Doradzamy od momentu podjęcia przez Klienta decyzji o nabyciu nieruchomości. Eliminujemy ryzyka związane z nabyciem nieruchomości obciążonej wadami prawnymi.

Doradztwo w procesie inwestycyjnym

Przygotowujemy i opiniujemy kontrakty budowlane. Dbamy o zgodność procesu inwestycyjnego z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony środowiska. Nie zapominamy przy tym, ażeby proces ten był optymalny dla naszego Klienta pod względem podatkowym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradzając naszym Klientom pamiętamy o sentencji Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch). Bez zadowolonych pracowników, którym pracodawca stworzył optymalne warunki do pracy i rozwoju, żadna firma nie może oczekiwać sukcesu.

Doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi (compliance)

Doradzamy naszym Klientom w:

  • zidentyfikowaniu, w efekcie przeprowadzenia badania prawnego i podatkowego, dotyczących ich ryzyk prawnych i podatkowych;
  • przygotowaniu działań, w tym procedur, mających na celu zminimalizowanie ryzyk prawnych i podatkowych. Naszym celem jest stworzenie wewnętrznych procedur zgodnych nie tylko z przepisami, ale również z oczekiwaniami i wymaganiami zarządu i właścicieli;
  • wdrożeniu optymalnych, zindywidualizowanych mechanizmów zarządzania ryzykami. W tym pomagamy we wdrożeniu CSR, czyli strategii społecznej odpowiedzialności biznesu za jego wpływ na społeczeństwo (ang. Corporate Social Responsibility);
  • zarządzaniu: politykami, procedurami i ryzykiem braku zgodności.
Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach

Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej; doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo podatkowe

Celem doradztwa w tym zakresie jest optymalizacja obciążeń podatkowych naszych Klientów. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w czasie trwania postępowań prowadzonych przeciwko Państwu przez urzędy skarbowe i inne organy podatkowe.

Przeprowadzenie due diligence

Due diligence (z ang. należyta staranność) – poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej, podatkowej i technologicznej, aby ocenić jego mocne i słabe strony.

Szkolenia prawno-podatkowe

Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń prawno-podatkowych dla naszych Klientów.

Audyt w zakresie zgodności organizacji z RODO

 

Zapraszamy do kontaktu

E-mail

wroclaw@explico.com.pl

Telefon

(+48) 71 344 34 30
(+48) 71 344 34 35

Adres

Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.

Rynek 60
50-116 Wrocław

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close