Kursy waluty przy korekcie przychodów uzyskiwanych przez podatnika w walucie obcej

29.09.2020Aktualności

W wydanym w dniu 25.08.2020 r. wyroku (sygn. II FSK 1153/18) NSA odniósł się do kwestii daty przyjęcia kursu waluty przy korekcie przychodów uzyskiwanych przez podatnika w walucie obcej. Kwestia ta jest o tyle istotna, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują szczególnych zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty tych przychodów.

Sprawa dotyczyła sytuacji, w której mają być udzielane przez podatnika jego kontrahentom rabaty w postaci skont, z tytułu zapłaty ceny przed ustalonym terminem płatności, rabaty w postaci bonusów posprzedażnych, gdy kontrahent zrealizuje określony obrót w określonym czasie.

NSA w ww. wyrok stwierdził, iż: faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej niezależnie od tego czy faktura korygująca została wystawiona w tym samym czy też kolejnym okresie rozliczeniowym. Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close