Nowe zasady działania agentów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń

25.10.2018 | Aktualności

1.10.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486). Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.01.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 26, s. 17 ze zm.; dalej: dyrektywa IDD). Zasadniczym celem zmian jest stworzenie ochrony dla klientów kupujących produkty ubezpieczeniowe na jednakowym poziomie niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji. Zachowano podmiotowy podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Istotnym novum jest, między innymi, zobowiązanie agentów ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Powyższy obowiązek informacyjny będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia decyzji. Proponowana przez dystrybutora umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej. Niedopełnienie ww. obowiązków będzie wiązało się z ryzykiem nałożenia kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego, cofnięciem zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, a nawet odpowiedzialnością karną dystrybutora.

Wraz z wejściem w życie ww. ustawy utraciła moc ustawa z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close