Kancelaria radców prawnych Pułka i Partnerzy

Optymalne rozwiązania prawne dla firm

Nasi klienci to polskie i zagraniczne firmy

prowadzące działalność w wielu branżach

Nasza kancelaria jest członkiem DPJV

(Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników)

Pracownicze Programy Kapitałowe

Proces legislacyjny związany z wejściem w życie rewolucyjnej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”) zbliża się do końca. Jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, należy zakładać, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Kto musi tworzyć...

czytaj dalej

SZKOLENIA I SEMINARIA

Organizujemy szkolenia i warsztaty dostosowane, co do zakresu poruszanej na nich tematyki oraz czasu i miejsca realizacji, do potrzeb naszych klientów.

ZNORMALIZOWANE ZASADY ZLECANIA I WYKONAWSTWA USŁUG BUDOWLANYCH (VOB)
Szkolenie skierowane do wszystkich firm realizujących lub współpracujących przy realizacji inwestycji, w zakresie których umowy na usługi budowlane, czy też obejmujące specjalistyczne usługi inżynierów, zawierane są na bazie wzorcowych warunków kontraktowych VOB (Znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa usług budowlanych).

PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW KOŃCOWYCH
Szkolenie skierowane do wszystkich producentów oraz dostawców usług, którzy w ramach swojej działalności sprzedają towary i/lub usługi na rzecz konsumentów lub/i innych przedsiębiorców, i udzielają na te towary/usługi gwarancji jakości.

WARSZTATY RODO
Warsztaty skierowane są do wszystkich firm i mają na celu przybliżenie zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

PRAWNE I PODATKOWE NOWOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA–PRACOWNIK
Intensywne jednodniowe warsztaty odnoszące się do relacji pracodawca–pracownik, w kontekście zmian w przepisach, które już zostały wprowadzone w bieżącym roku, oraz tych, które zaczną obowiązywać w 2019 r.

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Warto wiedzieć


Wreszcie można żądać wykreślenia z baz danych wszelkich biur informacji o zadłużeniu w przypadku przedawnionych wierzytelności
Ostatnie orzecznictwo sadów nastraja optymizmem, że wreszcie będzie można skutecznie zobowiązać wierzyciela, który wpisał przysługującą mu wobec nas wierzytelność, do dokonania wykreślenia, jeżeli jest ona przedawniona.

czytaj dalej ...
Z dniem 01.01.2019 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów
W dniu 10.08.2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: „ustawa o przekształceniu”). Ustawa

czytaj dalej ...
Rekomendowana procedura wdrożenia RODO
W naszej ocenie, punktem wyjścia wprowadzenia procedur wymaganych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

czytaj dalej ...
Co każdy pracownik działu personalnego wiedzieć powinien
Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie zawierające te z ostatnio zaprezentowanych przez Sąd Najwyższy (dalej: ,,SN”) poglądów, które są ważnymi wskazówkami nie tylko dla prawników, ale przede wszystkim dla pracowników HR.

czytaj dalej ...
Impressum
Impressum to obowiązek informacyjny, wiążący się z przysługiwaniem danemu podmiotowi praw do określonych publikacji, takich jak książki, magazyny, a także czasopisma. Podobnie zobligowane są również podmioty publikujące strony

czytaj dalej ...
Monitorowanie pracowników
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) do kodeksu pracy zostały wprowadzone regulacje dotyczące wprowadzenia przez pracodawcę szczególnego nadzoru w postaci środków technicznych umożliwiających

czytaj dalej ...
Zawierając umowy należy pamiętać o nowych formach - formie dokumentowej i elektronicznej
Zmiany mogą okazać się zarówno przydatne, jak również niebezpieczne dla wszystkich podmiotów, które negocjują ze swoimi partnerami biznesowymi wykorzystując np. pocztę elektroniczną lub negocjując podczas telekonferencji.

czytaj dalej ...
Misselling
Warto wiedzieć jakie mamy uprawnienia i co możemy zrobić w zakresie kroków prawnych, w przypadku gdy zetknęliśmy się z missellingiem np. zaciągając kredyt bankowy lub nabywając obligacje, albo kupując inny produkt finansowy.

czytaj dalej ...

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close