Kancelaria radców prawnych Pułka i Partnerzy

Optymalne rozwiązania prawne dla firm

Nasi klienci to polskie i zagraniczne firmy

prowadzące działalność w wielu branżach

Nasza kancelaria jest członkiem DPJV

(Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników)

Wystarczy w pewnych przypadkach kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Od 1.01.2019 w niektórych przypadkach podatnicy będą mogli posługiwać się, aby jako płatnicy móc zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (tj. zaświadczeniami o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanymi przez właściwy organ administracji podatkowej państwa – miejsca siedziby podatnika).

czytaj dalej

Nowe zasady sporządzania i podpisywania sprawozdań dotyczących zakończenia roku obrotowego

Z dniem 01.10.2018 r. weszły w życie kolejne zmiany. Sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z działalności, obligatoryjnie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP[1]. Oznacza to, że wszystkie osoby zobowiązane do podpisywania ww. dokumentów (w tym wszyscy członkowie zarządu spółki) muszą posiadać jedno ze wspomnianych narzędzi służących elektronicznemu podpisywaniu dokumentów, tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufanym ePUAP.

czytaj dalej

SZKOLENIA I SEMINARIA

Organizujemy szkolenia i warsztaty dostosowane, co do zakresu poruszanej na nich tematyki oraz czasu i miejsca realizacji, do potrzeb naszych klientów.

CO NOWEGO W PRAWIE PRACY? RODO, PPK I NIE TYLKO
Jednodniowe intensywne warsztaty odnoszące się do zmian w przepisach, które już zostały wprowadzone w bieżącym roku, oraz tych, które zaczną obowiązywać w 2019 r.

PRAWNE I PODATKOWE NOWOŚCI W RELACJACH PRACODAWCA–PRACOWNIK
Intensywne jednodniowe warsztaty odnoszące się do relacji pracodawca–pracownik, w kontekście zmian w przepisach, które już zostały wprowadzone w bieżącym roku, oraz tych, które zaczną obowiązywać w 2019 r.

WARSZTATY RODO
Warsztaty skierowane są do wszystkich firm i mają na celu przybliżenie zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW KOŃCOWYCH
Szkolenie skierowane do wszystkich producentów oraz dostawców usług, którzy w ramach swojej działalności sprzedają towary i/lub usługi na rzecz konsumentów lub/i innych przedsiębiorców, i udzielają na te towary/usługi gwarancji jakości.

ZNORMALIZOWANE ZASADY ZLECANIA I WYKONAWSTWA USŁUG BUDOWLANYCH (VOB)
Szkolenie skierowane do wszystkich firm realizujących lub współpracujących przy realizacji inwestycji, w zakresie których umowy na usługi budowlane, czy też obejmujące specjalistyczne usługi inżynierów, zawierane są na bazie wzorcowych warunków kontraktowych VOB (Znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa usług budowlanych).

Zmiany postanowień umowy spółki komandytowej

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7.09.2018 r., III CZP 42/18, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę...

czytaj dalej

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Konsorcjum

Od lat doradzamy skutecznie

Warto wiedzieć


Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników warsztatów na temat: “Prawne i podatkowe nowości w relacjach pracodawca–pracownik”, organizowanych przez naszą Kancelarię w dniu 10.10.2018 r.
Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników warsztatów na temat: “Prawne i podatkowe nowości w relacjach pracodawca–pracownik”, organizowanych przez naszą Kancelarię w dniu 10.10.2018 r.

czytaj dalej ...
Można żądać usunięcia informacji o przedawnionych wierzytelnościach
Ostatnie orzecznictwo sądów napawa optymizmem, że wreszcie będzie można skutecznie zobowiązać wierzyciela, który wpisał przysługującą mu wobec nas wierzytelność, do dokonania wykreślenia, jeżeli jest ona przedawniona. Dłużnik może

czytaj dalej ...
Z dniem 01.01.2019 r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
W dniu 10.08.2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: „ustawa o przekształceniu”). Ustawa

czytaj dalej ...
Rekomendowana procedura wdrożenia RODO
W naszej ocenie, punktem wyjścia wprowadzenia procedur wymaganych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

czytaj dalej ...
Co każdy pracownik działu personalnego wiedzieć powinien
Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie zawierające te z ostatnio zaprezentowanych przez Sąd Najwyższy (dalej: ,,SN”) poglądów, które są ważnymi wskazówkami nie tylko dla prawników, ale przede wszystkim dla pracowników HR.

czytaj dalej ...
Impressum
Impressum to obowiązek informacyjny, wiążący się z przysługiwaniem danemu podmiotowi praw do określonych publikacji, takich jak książki, magazyny, a także czasopisma. Podobnie zobligowane są również podmioty publikujące strony

czytaj dalej ...
Monitorowanie pracowników
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) do kodeksu pracy zostały wprowadzone regulacje dotyczące wprowadzenia przez pracodawcę szczególnego nadzoru w postaci środków technicznych umożliwiających

czytaj dalej ...
Nowe formy umów - dokumentowa i elektroniczna
Zmiany mogą okazać się zarówno przydatne, jak również niebezpieczne dla wszystkich podmiotów, które negocjują ze swoimi partnerami biznesowymi wykorzystując np. pocztę elektroniczną lub negocjując podczas telekonferencji.

czytaj dalej ...
Misselling
Warto wiedzieć jakie mamy uprawnienia i co możemy zrobić w zakresie kroków prawnych, w przypadku gdy zetknęliśmy się z missellingiem np. zaciągając kredyt bankowy lub nabywając obligacje, albo kupując inny produkt finansowy.

czytaj dalej ...

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close