Wystarczy w pewnych przypadkach kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

17.01.2019 | Aktualności

Od 1.01.2019 w niektórych przypadkach podatnicy będą mogli posługiwać się, aby jako płatnicy móc zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (tj. zaświadczeniami o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanymi przez właściwy organ administracji podatkowej państwa – miejsca siedziby podatnika). Będzie to możliwe, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1/ pobór podatku u źródła dotyczy usług realizowanych z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

2/ kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym;

3/ informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Powyższa zmiana miała na celu przede wszystkimi usankcjonowanie praktyki posługiwania się przez podatników kopiami certyfikatów, które podatnicy wyszukują i ściągają, w formie plików pdf lub jpg, ze stron internetowych kontrahentów.

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close