Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tzw. „ulgi na złe długi” w VAT

04.01.2021Aktualności

Należy z satysfakcją odnotować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.10.2020 r. (sprawa E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów, sygn. C-335/19) dotyczący zgodności polskich przepisów w zakresie ulgi na złe długi w VAT z regulacjami unijnymi.

W tym bardzo istotnym dla praktyki wyroku, odpowiadając na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalne, TSUE uznał, że prawo unijne nie pozwala na ustanowienie w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” uwarunkowanej tym, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:

  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji,
  • wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Trybunał uznał bowiem, że: artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

W praktyce wyrok ten skutkuje tym, że podatnicy mogą, nawet jeżeli nie są spełnione ww. warunki, dokonać korekty podatku VAT należnego od nieuregulowanych należności, w tym również cofając się w przeszłość.

Jeżeli rozliczenie było przedmiotem postępowania podatkowego, należy pamiętać, że musi być złożony, do dnia 7.01.2021 r., wniosek o zwrot należnych kwot VAT w ramach wniosku o wznowienie postępowania [art. 240 § 1 pkt 11) i art. 241 § 2 pkt 2) Ordynacji podatkowej].

W pozostałych przypadkach wyrok TSUE stanowi podstawę odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi przez tych podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji. Należy przy tym pamiętać, że z dniem 31.12.2020 r. upływa termin na skorygowanie rozliczeń VAT za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close