Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

18.11.2020Aktualności

Podmioty, u których obroty przekroczyły 50 mln euro (nawet jeśli nie są dużymi przedsiębiorcami) i podatkowe grupy kapitałowe niezależnie od przychodów, są zobowiązane do przekazywania drogą elektroniczną Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek ten wynika z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, który wszedł w życie w dniu 01.01.2020 r. Oznacza to, że pierwsze takie sprawozdanie będzie musiało być złożone do dnia 31.01.2021 r. i będzie obejmować płatności z 2020 r.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, musi zawierać następujące dane:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni,
 • od 31 do 60 dni,
 • od 61 do 120 dni,
 • przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni,
 • od 31 do 60 dni,
 • od 61 do 120 dni,
 • przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

WAŻNE: sprawozdanie dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, niezależnie od przyjętego w spółce roku podatkowego i bilansowego.

Sprawozdania mają być przekazywane przy użyciu formularzy elektronicznych.

Sprawozdania te będą publicznie dostępne. Będą one bazą informacji dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Postępowanie wszczyna się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa Urzędu informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close