Spółki komandytowe będą płacić podatek dochodowy od osób prawnych

08.12.2020Aktualności

Od 01.01.2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Do tego momentu spółki komandytowe pozostaną transparentne podatkowo, a opodatkowani będą tylko ich wspólnicy. Natomiast od tego dnia spółki komandytowe będą podlegać opodatkowaniu analogicznie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obniżona stawka podatku będzie wynosić 9% – jeżeli roczne przychody będą nie wyższe niż 2 mln EUR, a 19% w pozostałych przypadkach. Oprócz opodatkowania samej spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu będą podlegały zyski spółki wypłacane wspólnikom. Wspólnicy spółek komandytowych będą podlegali opodatkowaniu od dochodu, który będzie przypadał na nich w stosunku do udziału w zysku spółki.

Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2123 z dnia 30.11.2020 r.).

Możliwość przesunięcia terminu

Spółka komandytowa może postanowić, że zmienione przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 01.05.2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 01.05.2021 r.

Ważne: Decyzja o skorzystaniu z ww. możliwości musi być podjęta do dnia 31.12.2020 r. Co do zasady, jeżeli nic innego nie wynika z umowy spółki, decyzja ta musi być podjęta przez wspólników spółki w formie uchwały. 

Wymóg zamknięcia ksiąg rachunkowych

W każdym przypadku, z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Kontynuacja

Spółka komandytowa będzie kontynuować dokonaną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

  • wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności składników majątku trwałego,
  • przyjęte metody amortyzacji,
  • stawki oraz okresy amortyzacji,
  • wysokość odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy opodatkowaniu transparentnym.

Dotychczasowe zyski

Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, a osiągniętych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego (czyli przed dniem 01.01.2021 r. lub 01.05.2021 r., w zależności od tego, kiedy dana spółka stanie się podatnikiem), stosować będzie się zasadniczo przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close