Nieodpłatne poręczenia podlegają opodatkowaniu

08.05.2020

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w dniu 16.01.2020 r. potwierdził stanowisko organów skarbowych, że poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu w zamian za zobowiązanie do udzielenia poręczenia podlega, jako świadczenie nieodpłatne, opodatkowaniu (sygn. II FSK 373/18).

W stanie faktycznym spółka, która wystąpiła z  wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, podała, że przystąpiła do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych, która sprawia, że każdy z podmiotów, w tym spółka, występuje zarówno w charakterze udzielającego poręczenia (gwarancji), jak również w charakterze otrzymującego poręczenie, tj. kredytobiorcy, uzyskującego środki finansowe od kredytodawcy innego niż spółki należące do grupy. Zgodnie z polityką poręczeń, zależnie od indywidualnych potrzeb, każdy z uczestników może żądać od spółek z grupy poręczenia, a jednocześnie jest zobowiązany do udzielenia takiego poręczenia na żądanie innej spółki z grupy.

Zdaniem NSA uzyskanie przez podatnika poręczenia kredytu przez jedną ze spółek z grupy kapitałowej, do której należy podatnik, będzie zdarzeniem prawnym, które po stronie tego podatnika  nie jest związane z kosztami lub inną formą wydatku. A to oznacza, że podatnik uzyska przysporzenie w majątku, gdyż nie poniesie opłaty związanej z poręczeniem (gwarancją), którą musiałby ponieść w obrocie gospodarczym na podstawie cen rynkowych (art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p.). W konsekwencji, udzielenie podatnikowi – bez wynagrodzenia – przez powiązaną z nim spółkę poręczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w sytuacji, gdy w zamian za uzyskanie poręczenia podmiot uzyskujący je zobowiązuje się do udzielenia poręczenia na każde żądanie poręczającej spółki.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close