Aktualności

Znowu zmiany w prawie pracy

Znowu zmiany w prawie pracy

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21.02.2019 r. wdrażająca RODO. Nowelizacja odnosi się do ponad 160 aktów prawnych, wśród których najistotniejsze dla każdego pracodawcy są kodeks pracy i ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany te...

czytaj dalej
Nowy krajowy standard rachunkowości

Nowy krajowy standard rachunkowości

Od 22.05.2019 r. obowiązuje, uchwalony przez Komitet Standardów Rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Z dniem jego wejścia w życie utraciła moc uchwała Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16.01.2007 r. w sprawie…

czytaj dalej
Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już od 01.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów (tych, które według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób) zacznie podlegać ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wdrożenie PPK wymaga: przygotowania organizacji...

czytaj dalej
Zamknięcie roku obrotowego

Zamknięcie roku obrotowego

Począwszy od dnia 01.10.2018 r. (czyli zmiany będą po raz pierwszy dotyczyły sprawozdań za 2018 r. składanych w 2019 r.) sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów…

czytaj dalej

Wystarczy w pewnych przypadkach kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Od 1.01.2019 w niektórych przypadkach podatnicy będą mogli posługiwać się, aby jako płatnicy móc zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (tj. zaświadczeniami o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanymi przez właściwy organ administracji podatkowej państwa – miejsca siedziby podatnika). Będzie to możliwe, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1/ pobór podatku u źródła dotyczy usług realizowanych z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

2/ kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym;

czytaj dalej
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca przepisy dotyczące dowodów osobistych, wprowadzająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Planowane wejście w życie ww. zmian to 04.03.2019 r.

czytaj dalej

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Z dniem 13 .07.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723). Ustawa ma na celu wdrożenie wymogów określonych, między innymi, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski najistotniejszą zmianą, która zacznie obowiązywać od dnia 13.10.2019 r., jaką wprowadza ww. ustawa jest utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: ,,Rejestr Beneficjentów”) i obowiązki z tym związane, jakie będą ciążyć na wszystkich spółkach. Do zgłaszania do Rejestru Beneficjentów informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą obowiązane:

czytaj dalej
Pracownicze Programy Kapitałowe

Pracownicze Programy Kapitałowe

Proces legislacyjny związany z wejściem w życie rewolucyjnej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”) zbliża się do końca. Jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, należy zakładać, że ustawa zacznie obowiązywać od 1.01.2019 r.

czytaj dalej

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close