Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już od 01.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów (tych, które według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniały1 co najmniej 250 osób) zacznie podlegać ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

czytaj dalej

Zamknięcie roku obrotowego 2018

Począwszy od dnia 01.10.2018 r. (czyli zmiany będą po raz pierwszy dotyczyły sprawozdań za 2018 r. składanych w 2019 r.) sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Zarówno sprawozdanie...

czytaj dalej

Wystarczy w pewnych przypadkach kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Od 1.01.2019 w niektórych przypadkach podatnicy będą mogli posługiwać się, aby jako płatnicy móc zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (tj. zaświadczeniami o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanymi przez właściwy organ administracji podatkowej państwa – miejsca siedziby podatnika).

czytaj dalej

Nowe zasady sporządzania i podpisywania sprawozdań dotyczących zakończenia roku obrotowego

Z dniem 01.10.2018 r. weszły w życie kolejne zmiany. Sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z działalności, obligatoryjnie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP[1]. Oznacza to, że wszystkie osoby zobowiązane do podpisywania ww. dokumentów (w tym wszyscy członkowie zarządu spółki) muszą posiadać jedno ze wspomnianych narzędzi służących elektronicznemu podpisywaniu dokumentów, tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufanym ePUAP.

czytaj dalej

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca przepisy dotyczące dowodów osobistych, wprowadzająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Planowane wejście w życie ww. zmian to 04.03.2019 r.

czytaj dalej

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Z dniem 13.07.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723). Ustawa ma na celu wdrożenie wymogów określonych, między innymi, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

czytaj dalej

Pracownicze Programy Kapitałowe

Proces legislacyjny związany z wejściem w życie rewolucyjnej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”) zbliża się do końca. Jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, należy zakładać, że ustawa zacznie obowiązywać od 1.01.2019 r.

czytaj dalej

Wyższe składki na ZUS dla menedżerów na umowach o pracę

Z informacji zamieszczonych na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynika, że Trybunał odwołał zaplanowaną na dzień 10.07.2018 r. rozprawę, na której miał się zająć wnioskiem prezydenta o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej

JPK na żądanie

Od dnia 01.07.2018 r., na żądanie organu podatkowego, zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, każdy podatnik prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego musi liczyć się z możliwością zażądania od niego przez organ...

czytaj dalej

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) czy Kapitałowy (PPK)?

Niestety ustawodawca nie ułatwia nam odpowiedzi na to pytanie, a czasu na dokonanie wyboru jest co raz mniej. W założeniu PPK mają zacząć obowiązywać od 1.01.2019 roku, ale projekt przepisów wprowadzających program (ustawa o pracowniczych planach kapitałowych)...

czytaj dalej

Od 15.03.2018 r. nowe obowiązki związane z KRS

Najnowsza nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 15.03.2018 r., wprowadziła kilka istotnych zmian. Wśród nich obowiązek składania w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ,,KRS”): 1) adresów do doręczeń członków zarządu spółek, ich...

czytaj dalej

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close