Pracownicze Programy Kapitałowe

26.09.2018Aktualności

Proces legislacyjny związany z wejściem w życie rewolucyjnej ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”) zbliża się do końca. Jeżeli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, należy zakładać, że ustawa zacznie obowiązywać od 1.01.2019 r.

Kto musi tworzyć PPK

Przypominamy, że katalog osób objętych PPK będzie obejmował nie tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, ale również zleceniobiorców i osoby zatrudnione na umowach, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także członków rad nadzorczych. Wszystkie podmioty zatrudniające ww. osoby będą zobowiązane tworzyć PPK.

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo. I tak:

 • od dnia 1.07.2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
 • od 1 .01.2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
 • od 1.07.2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1.01.2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Przy czym, już teraz te firmy, które nie chcą tworzyć PPK i chcą wybrać PPE, muszą podjąć decyzję w tym zakresie. Wynika to z faktu, że ustawa przewiduje, iż nie stosuje się jej do podmiotu zatrudniającego, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi pracowniczy program emerytalny (dalej: „PPE”) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia określonego przepisami, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Wysokość wpłat do PPK

Wpłata podstawowa dokonywana ze środków pracodawcy do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu. Pracownik zapłaci z własnych środków 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego.

Jak się przygotować

W konsekwencji już teraz, szczególnie firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, muszą przygotować się na skutki zmian. Są nimi  między innymi:

1.    w sferze organizacyjnej:

 • konieczność wynegocjowania i zawarcia z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK,
 • rozmowach ze stroną pracowniczą / organizacją związkową,
 • konieczność przydzielenia pracownikom kolejnych zadań dotyczących szeroko pojętej „obsługi” PPK,

2.     w sferze finansowej

 • zwiększenie wielkości planowanych wydatków związanych z kosztami pracowniczymi,
 • sfinansowanie wpłat.

Gdzie szukać oszczędności

Już teraz rekomendujemy dokonanie sprawdzenia, czy Państwa organizacja może   znaleźć oszczędności, które będą wykorzystane dla finansowania wpłat do PPK. Przykładowymi źródłami tych oszczędności są:

 • składki Analizie powinny być poddane wszystkie czynniki wpływające na jej wysokość. Szczególną uwagę należy zwrócić na raportowanie zdarzeń wypadkowych,
 • wpłaty na PFRON. Należy bowiem pamiętać, że polski ustawodawca przewidział różne przypadki powodujące obniżenie wpłat na PFRON.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close