Odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestników funduszu
Pułka & Partnerzy
15 kwietnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 15.05.2018 r. stanowisko w sprawie zlecania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Stanowisko to jest dostępne na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/stanowiska/stanowiska_uknf_rynek_kapitalowy

W ww. stanowisku czytamy, iż:

zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada wobec uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

Sygnalizujemy również, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2014 r. (sygn. I CSK 609/13):

odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestnika funduszu w związku z nieprawidłowym wykonywaniem zarządu aktywami tego funduszu (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 157) jest odpowiedzialnością za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.). Ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności Towarzystwa spoczywa na poszkodowanym uczestniku (art. 6 k.c.). Oznacza to, że poszkodowany powinien wykazać także wystąpienie szkody w postaci lucrum cessans ( art. 361§ 2 k.c.) i to właśnie w ramach wspomnianego wcześniej założonego i zweryfikowanego przez sąd meriti hipotetycznego przebiegu zdarzeń.

Inne z tej kategorii

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej: nowe stanowisko ZUS

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej: nowe stanowisko ZUS

W dniu 20.03.2024 r. na stronach internetowych ZUS opublikowane zostało zmienione stanowisko ZUS dotyczące sposobu ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pracownikowi, który korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.W świetle...

Ochrona sygnalistów – kolejny projekt

Ochrona sygnalistów – kolejny projekt

W dniu 06.03.2024 r. pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji kolejny projekt ustawy mającej za zadanie wdrożyć unijną dyrektywę o ochronie sygnalistów, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony...

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close