Kontrola stanu trzeźwości w miejscu pracy

09.04.2021Aktualności

Sygnalizujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało bardzo oczekiwany przez wszystkich pracodawców wstępny projekt zmian w Kodeksie pracy oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mają umożliwić pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników, a także kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W projekcie przyjęto dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) pierwszy, na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takiej kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);

2) drugi, w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Już teraz jednak, w ocenie specjalistów z zakresu prawa pracy, projekt zmian nie uwzględnia rozwiązań odnoszących się do wszystkich problemów praktycznych, takich jak na przykład kwestia badania pracowników pod kątem zażycia środków psychoaktywnych innych niż alkohol, w tym np. narkotyków.

Archiwum:

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close