Mimo wprowadzenia w życie – artykułem 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i...