Od 15.03.2018 r. nowe obowiązki związane z KRS

16.05.2018 | Aktualności

Najnowsza nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 15.03.2018 r., wprowadziła kilka istotnych zmian. Wśród nich obowiązek składania w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ,,KRS”):

1) adresów do doręczeń członków zarządu spółek, ich prokurentów, a także likwidatorów. W przypadku zmiany adresu dla doręczeń spółka wpisana do KRS lub sama zainteresowana osoba ma obowiązek zgłosić do KRS nowy adres. Podmioty wpisane do KRS mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, obejmujące adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

2) list obejmujących nazwisko i imię oraz adres do doręczeń, albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu spółki wpisanej do KRS. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Spółki mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych ww. listę przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak, niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przy czym zwracamy uwagę, że ww. zgłaszany w KRS adres do doręczeń nie musi być adresem zamieszkania danej osoby. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych, aby tym adresem był np. adres spółki, w której dana osoba pełni funkcję członka zarządu.

Przypadek niepodania ww. adresów dla doręczeń lub ich nieuaktualnienia będzie skutkował pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (wynika to z art. 139 § 3¹ k.p.c). Inaczej mówiąc, w tym przypadku sąd, nie mając w ogóle lub nie mając aktualnego adresu dla doręczeń, pozostawi pismo skierowane do danej osoby w aktach i uzna, że zostało ono doręczone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close