Doświadczenie

Zajmujemy się zarówno kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, jak i rozbudowanymi projektami, takimi jak fuzje, przejęcia oraz inwestycje.

W zakresie znaczących zadań i projektów, przy realizacji których doradzaliśmy, na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przy:

  • obsłudze prawnej i podatkowej inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
  • przeprowadzaniu due diligence dla inwestorów  polskich i zagranicznych;
  • obsłudze transakcji nabycia udziałów, nieruchomości oraz zorganizowanej części przedsiębiorstw, realizowanych przez inwestorów polskich i zagranicznych;
  • obsłudze fuzji realizowanych przez inwestorów z różnych sektorów;
  • zakładaniu i przekształcaniu kilkudziesięciu spółek prawa handlowego, a także oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych z różnych sektorów;
  • obsłudze Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy  w spółkach akcyjnych  w procesach inwestycyjnych oraz bieżącej działalności spółek;
  • strategicznym doradztwie prawno-podatkowym świadczonym na rzecz wiodących w Polsce producentów z branży ceramiki budowlanej oraz materiałów wybuchowych, jak również producenta wiązek elektrycznych;
  • reprezentowaniu przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O kancelarii