Członkostwo

Nasza kancelaria jest członkiem DPJV (Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników). Członkostwo w DPJV stwarza naszej kancelarii możliwość wymiany z prawnikami niemieckimi doświadczeń i wiedzy oraz współpracy w projektach realizowanych dla naszych klientów.

O kancelarii